Prezentare instituție - Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara

 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica aflat in subordinea Ministerului Culturii.

Direcţia are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii, implementarea strategiei şi politicilor elaborate de minister, la nivelul judeţului Hunedoara.

    Obiectul de activitate al Direcţiei l-a constituit protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, verificarea respectării legislaţiei specifice, precum şi promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane, potrivit legii.      

     Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara sprijinina, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale şi structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale publicului.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara colaboreaza, în principal, cu instituţiile şi aşezămintele de cultură (muzee, biblioteci, teatre, case de cultură, centre culturale, Centrul Judeţean de Cultură şi Artă, cămine culturale), precum şi cu asociaţii, ligi, fundaţii, uniuni de creaţie, societăţi culturale, edituri.

   Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara îndeplineşte, ca principale funcţii instituţionale, activităţi de avizare, monitorizare şi control, consultanţă şi mediere/interfaţă respectiv:

a) indeplinesc atributiile prevazute de lege in domeniul protejarii patrimoniului cultural nationalb) colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;c) participa, la cererea autoritatilor abilitate si impreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;d) solicita si primesc, in conditiile legii, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;e) controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;f) indeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara oferă comunităţii hunedorene  posibilitatea de a-şi conserva, reabilita, construi şi afirma identitatea culturală europeană prin  servicii publice de calitate şi personal de înaltă ţinută morală, etică şi profesională.

0 418
k

Locuitori
jud. Hunedoara

0 7063

km²
suprafață

0 1925

Anul
Atestării