Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Hunedoara

Relații cu publicul

PROGRAM CU PUBLICUL:

Luni - Joi: 08:00-16:30
Vineri: 08:00-14:00

CONSULTAȚII INSPECTORI:

Luni: 10:00-12:00
Miercuri: 10:00-12:00
Joi : 10:00-12:00

AUDIENȚE DIRECTOR:

Joi: 10:00-12:00

Pentru consultații/reclamații vă rugăm să ne contactați la:

Telefon: 0254 213 966
Fax: 0254 223 966

Depunere documentație pentru obținere avize

În vederea obținerii avizului de specialitate, documentația se va depune/trimite în format original,semnat și ștampilat, la adresa sediului direcției, Mun. Deva, Str. Octavian Goga, nr.1, iar varianta digitală se va trimite la adresa de e-mail: djcpn_hunedoara@yahoo.com
respectând conținutul cadru prevăzut în Dispoziție nr. 5596/01.08.2007, Dispoziție nr. 4300/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Dosarele incomplete vor fi restituite pentru completare.

Contul IBAN pentru plata taxelor:

RO.................................................
Trezoreria Municipiului Deva

Întrebări, sugesti sau reclamații zilnic Luni-Joi 08:00-16:30, Vineri 08:00-14:00.